Концепция за театър е фондация, чиято разнообразна и полезна дейност й печели все по-голям авторитет сред немалобройния вече трети сектор в областта на театъра. На 14 април бяха обявени резултатите от проведения от фондацията втори национален конкурс "Млада българска драматургия. 1998 - 1999". За конкурса са били получени 78 пиеси на автори от цялата страна. Комисията, определила наградите, е в състав Ина Божидарова - председател, Виктор Попов, Росен Иванов, Елина Калинова, Божидара Божинова, Венета Дойчева и Марин Бодаков. Резултатите са:
Първа награда - не се присъжда.
Втора награда (300 000 лева) получава пиесата "Гълъбът" на Румен Шомов.
Трета награда (200 000 лева) получава пиесата "За ръбовете на кръга или Човекът, който не каза дума" на Мария Станкова.
Раздадени бяха и три поощрения: на Невелина Попова за "Под хълма на надеждата", на Христо Димитров за "Небосвод", на Ясен Атанасов за "Онези часове до изгрева".
Наградата на името на Маргарит Минков, която се дава "за философско осмисляне на действителността", и която е в размер на 250 000 лева, получава Мария Станкова за пиесата "За ръбовете на кръга или Човекът, който не каза дума".

К