Международен фестивал
на малките театрални форми -
Враца'99

Предложих мото на фестивала "Артистите идват!", ясно защо. Заради публиката, която, ще ми се да вярвам, очаква наситената с театър седмица. И защото малкият театър поражда групи "специализирана" публика, които не съвпадат с театралната публика изобщо. В малкия театър може да има и елемент на не-театър, алтернатива на конвенционалните модели. Засега театърът на единия актьор като че ли е малката театрална форма, която се интензифицира. Тя е тази, в която видимо доминира индивидуалното творчество на артиста, колкото и условна да е тази видимост. Именно тук се открива и началото на авторския театър. Така че изборът ми се насочи към моноспектакли, в които по мое мнение артистът сам, на гола сцена, постига интензивен театрален ефект.
Другите предпочетени от мен спектакли са камерни в класическия смисъл на понятието. В тях затвореното пространство, "камерното" е смислоопределящо. Това пък са "режисьорски" представления на малкия театър и те, пак по мое мнение, са най-представителните за театралния сезон въобще. Специално наблягам на тяхната изобразителна и пластична инвенция, които вече предвещават разширяване на театралната типология.
Две неща са случайни: сравнително големият брой спектакли по български текстове и сравнително големият брой провинциални спектакли. Ако съставеният от мен афиш се прецени като приемлив, тези характеристики на фестивала би трябвало да се мислят и като характеристики на театралния процес. Разбира се, на малките театрални форми и на камерния театър.

Весела Груева,
селекционер на българската част на фестивала


Селекция
"Аз, Фойербах" от Танкред Дорст - постановка Владимир Петков, сценография Петър Митев. Тетрална компания "Контрапункт".
"Бившата мис на малкия град" от Мартин Макдонах - сценичен вариант и постановка Пламен Марков, сценография и костюми Чайка Петрушева. Народен театър "Иван
Вазов".
"Боб" от Елин Рахнев - режисура Георги Михалков, сценография Даниела Ляхова. Сдружение ЛТУ и Студентски дом.
"Втора сряда" от Маргарит Минков - постановка Александър Илинденов, сценография Томиана Томова-Начева, художествена фотография Соня Станкова и Арман Балабанян. Драматичен театър "Иван Димов" - Хасково.
"Дневникът на един луд" по Н.В.Гогол - моноспектакъл на Антоанета Петрова; постановка, звукова и сценична среда Валентин Ганев.
"Квартет" от Хайнер Мюлер - сценичен вариант и постановка Явор Гърдев, сценография и костюми Даниела Ляхова и Никола Тороманов. ТР "Сфумато".
"Опасни връзки" по Шодерло дьо Лакло - сценична версия Десислава Шпатова, Снежина Петрова; режисура Десислава Шпатова, сценография Любомир Младенов, костюми Васил Йонков, продуцент ЕГ "Legal Art - Лъчезар Колев" и ДСТ "Алеко Константинов".
"Прозорецът" от Константин Илиев - постановка Леон Даниел, сценография и костюми Радина Близнакова, Драматичен театър "Константин Величков" - Пазарджик.
"Самият човек" по Андрей Платонов - моноспектакъл на Мариус Куркински, продуцент "Концепция за тетър".
"Страсти Илиеви" от Димо Дешев - постановка и сценография Невена Митева, Драматичен театър "Рачо Стоянов" - Габрово.
"4 вертикално: любов" по едноактни пиеси на Иван Радоев - драматургичен колаж Борислав Петранов, сценичен вариант на текста и постановка Боян Иванов, сценография и костюми Иван Ставрев. Драматичен театър "Иван Радоев" - Плевен.
Участие на Драматичен театър - Враца
"Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" от Том Стопард - режисура Елена Цикова, сценография и костюми Красимир Вълканов.
"Ескуриал" от Мишел де Гелдерот - режисура Росен Пенчев, сценография и костюми Мира Каланова.