Културен коктейл

Факти, факти, факти

Новият български филм Сомбреро блус, Митко Новков
Вторият конкурс за млада бългалска драматургия
Нови български пиеси, Марин Бодаков
Концерт на Софийската филхармония, Пламен Петров
Българска вечер в Москва, Геновева Димитрова
Спомен за Призма в НХГ, Ружа Маринска
Международен фестивал на малките театрални форми - Враца '99
Спектакъл на Златко Пакович в Театър 199, Никола Вандов
Рожден ден на списание Кръг
Открито писмо до Националната театрална комисия
Писмо от главната редакторка на в. Сега
По повод Изкуство на борда, Димитър Г.Димитров
Конкурс за Венецианското биенале