Изложба Плакатът в България 1946-1955
от колекцията на Националната галерия
за декоративно-приложни изкуства,
Софийска градска художествена галерия
март - април 1999 г.


Неизвестен автор

Иван Кирков, 1954

Веселин Томов

Нева Тузсузова, Елена Грънчарова

Александър Стаменов

Александър Поплилов, 1954

Ангел Тилов, 1955

Симеон Велков, 1952

Никола Миречв, 1955

Иван Манев

Георги Богданов, Иван Табаков, Евгени Поптошев, 1952

Здравка Тасева

Йото Върбанов