Староплакатна Култура
Никола Мирчев, 1950, изложба "Плакатът в България 1946-1955", СГХГ, март - април 1999

Репродукции (155 KB)
от изложбата Плакатът в България 1946-1955
...И на Червенков главата изяде, Христо Буцев
Югославия без маска, Любен Русков
Професонализмът винаги личи, разговор с Иван Радев
Плакати и цитати, Яра Бубнова
Средство за препитание, разговор с Любен Зидаров
Положителни изводи, Борис Данаилов