БАНИАН м. (инд. banijian)

Бот. Тропическо растение, коeто се развива едновременно и като пълзящо растение (като се опира на някое по-здраво дърво и го обгръща до задушаване), и като самостоятелно дърво.
(Речник на чуждите думи в българския език, Издателство на БАН, 1993 г.)