Пътуване в насладата е изложбата на Греди Асса и Божидар Бончев, представена в галерия "Ирида". Повод за съвместната изява са десет източни миниатюри, които Греди Асса е донесъл от Америка. Показани в дъното на залата, "музейно" обособени посредством червен шнур, те задават темата, която авторите интерпретират. А тя, темата, е чувствената наслада на Изтока, която открай време интригува Запада със своята изтънченост, технически съвършена разработеност и пленителна откровеност на указанията. И ако в керамиките си Божидар Бончев се доближава плътно до първоизточниците, то рисунките на Греди Асса следват линията на максимално отдалечаване. Първият "вплита" в конструкциите, напомнящи източна архитектура, детайли от миниатюрите. В рисунките на втория липсва всякаква конкретност - разчита се динамиката на линии и мазки да представи градациите на насладата. Изложбата е странна, но определено съзвучна, отчасти и заради надписите-указания, съпътстващи всяка отделна творба.

Д.П.