Журналистът между интереса и морала бе темата, предложена за обсъждане в Съюза на българските журналисти по повод 3 май - Международния ден на свободния печат, с участието на журналисти от в София и страната. Организатори на инициативата, която продължи повече от 5 часа, бяха Факултетът по журналистика и масови комуникации към СУ "Св. Климент Охридски" и Департаментът за масови комуникации към Нов български университет.
Практиката показва, че правилата на журналистическата етика, приети от Десетия конгрес на Съюза на българските журналисти и допълнени на Единадесетия, продължават да бъдат почти същата бленувана химера, както в зората на демокрацията. И въпреки това винаги е имало журналисти, за които общественият интерес е стоял по-високо от този на работодателя. И винаги на тях им е било по-трудно да изпълняват професионалния си дълг - да отстояват свободата на словото. Участващи в срещата илюстрираха тази констатация с нови конфликтни примери от практиката си през последните месеци. "Синдикализмът в България е все още в пелени", е мнението на председателя на СБЖ Александър Ангелов в потвърждение на упреци за незащитени журналисти от някои работодатели и администрации. Професията журналист е за високо морални и етични личности, нейното използване за користни цели, за уреждане на лични взаимоотношения и облагодетелстване е недопустимо. Моралните норми на поведение, етичният закон на журналистиката трябва да се включат още от първи курс в журналистическото образование, е всеобщото мнение на дискутиращите.

М. Г.