Графика нарекоха изложбата си в галерия "Калоян" Димитрина Севова и Стефан Божков. Зад това скромно заглавие се крие амбицията да се покаже, че към този вид изкуство се причисляват не само традиционно установените графични форми. Че в днешно време каноните за правене, експониране и тиражиране губят твърдите си очертания. Как двамата автори демонстрират всичко това? Първо, наред с класическата литография показват и компютърни разпечатки. Второ, използват формати, които са извън "класическите" норми. Трето, не ги излагат под стъкло, а направо ги залепят по стените на галерията. Четвърто, повтарят колкото пъти е нужно една и съща графика в пространството (изграждайки фризове или цели пана), за да се постигне желаното цялостно звучене. Пето, използват фотографията като основен изобразителен способ. Дотук всичко звучи доста формално, но то е съществена част от концепцията и, разбира се, по-лесно се поддава на описание. Другото идва от разголващия авто-блус, който художниците танцуват сами със себе си или двамата заедно. Димитрина Севова издига лозунги за очистване на тялото и душата, удобно разположена в най-интимната част на човешкото жилище. После ни предлага огледални автопортрети, разделени от попартовския ритъм на женски атрибути. Стефан Божков мултиплицира своя детска снимка, на която карнавалната маска се чете като знака на плейбой. Двамата заедно си играят на Адам и Ева, оставяйки ни да се чудим кой е съблазнителят и кой съблазненият.
В изложбата си "Графика" Димитрина Севова и Стефан Божков отстояват идеята си за графиката като една от възможните алтернативи в съвременното изкуство. Графиката не като понятие, а като способ. Графиката в услуга на автора, а не в негово владеене. Графиката едновременно като концептуално и физическо тяло. Графиката като възможен избор.

Мария Василева