Новото ръководство на САБ
Новината, че Стефан Илиев е избран за председател на Съюза на артистите в България, фактически не е новина. Вече трети път не е такава. Очевидно никой не предлага на съсловието нищо различно от досегашното и, щом е така, наистина, защо да се избира нов председател. Разбира се, нужна беше някаква фраза, която да самовнуши на делегатите мъдрост и далновидност и така да поскрие отдавнашното безверие на членовете на съюза в светлото му бъдеще. Фразата, която обикаляше кулоарите и на предишните конференции на съюза, в пресата се цитираше със симптоматични разночетения с една обща част "да не сменяме коня" и с различаващи се обосновки: "точно когато сме в блатото", "по средата на състезанието", "докато сме в преход" и т. н. Цялата утопичност, а по-точно аморфност и липса на кадрово въображение на театралите, е в това, че състезанието е без финал и като така няма среда; че преходът се оформя с протяжността на споменатото състезание и това прави изборът сякаш пожизнен; че онова, което усещаме като "блато", е бъдеща норма, и дори сега, ако използваме тази образност, сме все още в леко заблатена местност, а не в самото блато и т. н. Ако има проблеми пред САБ, те не са в анемичното му противопоставяне на реформата, а в това, че съюзът не съумява да намери онази художественопродуктивна пресечна точка на интересите на театралните творци и работници, защитата на която да направи съюза достатъчно потребен им. Затова в него като правило не членуват, например, най-младите театрали, онези, които днес определят най-динамичната част от театралния ни процес.
Така че на САБ му предстои много мислене и много работа.
Ето и колегите - членове на Федералния съвет, които през следващите две години ще извършват всичко това и на които няма да им е леко:
Стефан Илиев - председател,
Веселин Ранков - председател на актьорската гилдия,
Недялко Делчев - председател на режисьорската гилдия,
Нейко Нейков - председател на гилдията на сценографите,
Дойчина Синигерска - председател на гилдията на творците от куклените театри,
Красимира Железарова - председател на гилдията на техническите и административните работници,
Наташа Колевска - председател на гилдията на драматурзите, театроведите и театралните критици,
Таисия Янбастиева - председател на гилдията на театралните педагози,
Иван Недялков - председател на гилдията на артистите-пантомимици,
Тодор Пиронков - председател на гилдията на цирковите артисти,
Любомир Савов - председател на гилдията на вариететните артисти.
Н. В.