XI общо събрание на СБХ, състояло се на 27 и 28 април 1999 г. в зала 12 на НДК, избра ново ръководство:

Председател - Христо Харалампиев

Членове на УС:
Андрей Даниел, Ивайло Мирчев, Александър Хайтов, Богомил Живков, Олег Гочев, Божидар Овчаров, Атанас Нейков, Буян Филчев, Александър Радославов, Божидар Йонов, Весела Радоева, Лидия Сарджева, Чавдар Николов, Николай Попов, Антонина Конзова, Панайот Панайотов, Наталия Стойкова, Емилия Панайотова, Мария Василева, Димитрина Севова, Георги Петров, Бисерка Огнянова, Мая Петрова, Невена Кавалджиева, Петър Попов, Атанас Атанасов, Ангел Стефанов, Петър Бонев, Анжело Красини, Росица Сотирова, Красимир Босев, Румен Захариев