- Какви са вашите впечатления от конференцията?
- Конференцията беше невероятна, изключителен успех; и с много важна тема. Сега разбираме, че латинският, византийският и ислямският свят не могат да бъдат разглеждани отделени. Тази конференция, която срещна латинската и византийската традиции в едно общо място - Дионисий-Псевдо Ареопагит, ще е модел за нашите по-нататъшни изследвания. Обществото за изследване на средновековната философия е нещо прекрасно и се радвам, че то, благодарение на усилията и изключителното гостоприемство на българските ни колеги, направиха тази среща възможна.
- Как се вмества средновековната философия в един модерен или постмодерен свят?
- Това, което постмодерната мисъл възпроизвежда, струва ми се, не е Средновековието, а Просвещението, рационалността и технологичната култура, които господстват в западното общество от вече двеста или триста години. Всъщност средновековната традиция, специално със своето усложнено разбиране на семантиката и на езика, е достатъчно добре пласирана, за да има принос към следпросвещенския свят. Ако някой разбира постмодернизма като нихилизма на Ницше, трябва да помни, че постмодернизмът на средновековните изследвания притежава логос, а също и интересна истинност.
- Какъв е обектът на вашите специализирани занимания?
- Аз изучавам един късно средновековен теолог и философ, писал на латински - Дионисий Картезианеца. Той е писал коментари върху всички произведения на Дионисий Ареопагит и е структурирал своята мисъл според гръцката традиция. Затова тази конференция беше точно в центъра на моите интереси - неоплатоническата традиция, повлияла на католическата средновековна теология.
- В своя доклад направихте кратък коментар и на ситуацията в Косово...
- Като американци аз и моята съпруга (и не сме единствените) сме невероятно смутени, дори се чувстваме опетнени от бомбардировките на НАТО над Сърбия. Не че проблем не съществуваше, но не смятам, че пропадналата и глупава дипломация от страна на Клинтъновата администрация е оправдание за предизвикването на събития, които биха могли да доведат до културна нестабилност, а може би и до по-мащабна война. Тази война е проекция на душата на Уилиям Джеферсън Клинтън; ако погледнете в душата му, ще разберете за какво става дума. Това е всичко, което ще кажа по този въпрос. А иначе конференцията беше толкова интересна, че нямах дори възможност да се разходя из улиците на София. Радвам се, че тази вечер ще посетим Великденската служба. Бих искал да дойда отново някой път.

Професор
Кент Емери

Езотериците
за повседневното