- Какви са впечатленията ви от конференцията?
- Мисля, че беше на най-високо научно ниво; нямаше твърде много доклади, което е добре; но всички те бяха добре приети, ще се получи прекрасен сборник, когато текстовете бъдат публикувани.
- Вие сте председател на SIEPM (Международно общество за изучаване на средновековната философия). Какво представлява тази организация?
- Това е световна организация, създадена преди четиридесет години с подкрепата на университета в Лувен, Белгия. На всеки пет години организираме световен конгрес, а всяка година провеждаме колоквиум в различна страна с помощта и в сътрудничество с някой университет или организация. Този колоквиум е пример за доброто партньорство между нашето Общество, Томас институт (Кьолн) и колегите от Философския факултет в София. Сътрудничеството ни наистина е изключително плодотворно и то се видя по сегашната конференция; очевиден е интензивният диалог между Запада и Изтока, между Запада и Славянския свят, защото България е страна с източна култура и език, изповядваща православието. Това е необичаен диалог, който трябва да се провежда по-често между учени, работещи в различни полета, свързани със средновековните изследвания. За съжаление твърде рядко имаме възможността да се съберем толкова много на едно място.
- А как виждате мястото на медиевистката философия в днешната ситуация?
- Винаги ще има много голям интерес към културите от миналото, които са влияели и продължават да влияят много върху културите на настоящето. Във всяко отношение ние се ръководим от постиженията на средните векове - от византийската и от латинската култура. Никак не е случайно, че повечето наши университети са създадени през дванадесети, тринадесети век, много от сградите са си същите, така че няма как да забравим Средновековието.
- На няколко пъти в диалозите ви по време на конференцията, през отношенията между средновековния Изток и Запад, беше търсена връзка с проблемите в Косово.
- Драмата в Косово присъстваше по някакъв начин във всеки един от прочетение доклади. Ние всички сме съвсем наясно с напреженията, които се усещат тук, в България, както и в собствените ни страни; разбира се, страданието, което преживява хората в Албания, Македония, Косово и Сърбия, е много по-голямо; всичко това не можеше да не окаже влияние и върху нашите дискусии.
Професор
Дейвид Едуард Ласкъмб,
председател
на Международното
общество
за изследване
на средновековната
философия


Езотериците
за повседневното