- Какви са вашите впечатления от конференцията?
- Бях поласкан, че съм поканен. Много съм доволен. Никога не съм бил в България, а отдавна мечтаех да дойда. На два пъти съм прекосявал Югославия, чудесно познавам Гърция, но не и България. Исках много да я опозная заради св. св. Кирил и Методий и заради ролята, която вашата страна е изиграла в християнизацията на славянските народи. Дионисий-Псевдо Ареопагит ми се стори много хубава тема. Аз казах и в моя доклад, че целта на Дионисий Ареопагит е да изкове език, за да се говори за този, който е над всички нас, този, който е неименуем; това е голям залог. Мисля си, че в нашата епоха, която е същински Вавилон, ние вече не се разбираме, а понеже не се разбираме - воюваме. Струва ми се, че връщайки се към нашите корени, към нашите най-дълбоки корени, може би един ден ще заговорим на същия език. Пожелавам го на вашето поколение, господине.
- В подобен контекст ли виждате мястото на средновековните изследвания в съвременното общество?
- Във Франция в момента се наблюдава свиване на изследванията за Средновековието. Още от времето на Етиен Жилсон, че и до преди няколко години, не беше така. Би било полезно да се върнем към Средновековието, както и към класическото образование. Класическата култура, хуманитарната култура е важна. Гърците доста преди християнството са направили важни открития и ние бъркаме, че ги пренебрегваме.
- Какви са хората, с които работите?
- Аз съм един стар господин, който от известно време е в пенсия. Прекарах голяма част от живота си в Националния център за научни изследвания (CNRS), където бях ръководител на секция. Преподавах и в Института за средновековни изследвания в Торонто, създаден от един от моите съвременници - същия този Жилсон, когото споменах по-горе. Както във Франция, така и в Канада има проблеми с набирането на студенти; младите нямат желание да инвестират в обучение, което не им позволява по-нататък да си намерят добре платена работа. Струва ми се обаче, че вместо да се харчат толкова пари и енергия за бомби над Балканите, Съединените щати и Европа биха направили много по-добре, ако подпомогнат финансово вашите страни.
- Точно исках да ви попитам за мнението ви за Косово. Имам чувството, че езикът на западните медии и този, който вие и останалите участници в конференцията използвате, не е същият...
- Да, не е. Аз съм свещеник. Великденската ми служба беше послание за спиране на войната... Аз съм стар господин и не пожелавам на младите да преживяват това, което ние преживяхме. Хорската лудост запали пожар, който вече не знаем как да загасим. Мисля, че Сатаната ръководи спектакъла. Но Сатаната не е само при Милошевич, той е и при тези, които са изпълнени с добри намерения и идеи. Сигурно зад всяка хвърлена бомба стои добро намерение, но с тези добри намерение една страна, която, разбира се, не беше раят, беше превърната в същински ад; ад, пътят към който беше постлан с добри намерения.
- Каква беше точната реакция на Папата?
- Струва ми се, че той поиска спирането на бомбардировките. Не може да се иска от Милошевич да води преговори, а да продължават да го бомбардират. Ние изглежда сме по-малко цивилизовани от средновековните хора, тогава е имало примирие поне за Великден.

Професор
Едуар Жоно,
Париж,
свещеник


Езотериците
за повседневното