Арт-документ-фото

Първи международен фотосалон - Плевен '99

Условия за участие :
1. "Арт-документ-фото" е безплатен салон за професионалисти и любители от цял свят.
2. Приемат се до 10 монохромни и 10 цветни копия с размер от 25 до 50 см (по едната страна), некаширани и непаспартирани.
3. Серия до 5 фотографии се счита за една.
4. На гърба на всяка фотография в долния десен ъгъл да бъдат отбелязани с мек молив името и адресът на автора и названието на творбата.
5. Колекциите да се изпращат като препоръчана пощенска пратка без обявена стойност.
6. Организаторите поемат отговорност за запазването на получените колекции и връщането им. За повреди и загуби при транспорта организаторите не носят отговорност.
7. Творбите ще се състезават в три раздела:
- I раздел - Хуманистична фотография
Ориентацията в този раздел е към един добър журнализъм, излизащ извън рамките на събитийната (сензационна) информация, с подчертано хуманистичен заряд.
- II раздел - Светлина, форма, цвят
Този раздел включва фотографии от различни жанрове - портрет, акт, натюрморт, изпълнени в студио или на открито. Приоритет при оценката ще има общата художествена концепция и реализирани попадения в светлинното моделиране и/или колорита на творбата.
- III раздел - Природа
Той обхваща фотографии на заобикалящата ни жива природа в най-общ смисъл на творческо интерпретиране.
8. Критериите за оценка на постъпилите творби визират максималното съчетаване на оригинална артистична идея с професионално организирана визия; уловеният миг, който превръща документалната регистрация в зряло, едновременно лаконично и многопластово, художествено произведение.
9. Организаторите си запазват правото на тиражиране на приетите творби с цел разгласа на салона.
10. Награди
- Голяма награда - 500 $
- Специална награда за хуманистична фотография - 300 $
- Награда "Светлина, форма, цвят" - 200 $
- Награда "Природа" - 200 $
- 2 поощрения - по 100 $
- Допълнителни награди
Наградените творби остават в колекцията на салона.
11. Всеки участник в салона ще получи каталог. При евентуална откупка на творба от експозицията авторът получава 50% от заплатената цена.
Творбите ще се приемат до 15.7.1999 г. (важи датата на пощенското клеймо).
Журито ще заседава на 29 и 30.7.1999 г.
Изложбата ще бъде от 16.9 до 30.9.1999 г. в ХГ "Илия Бешков" -Плевен
Журито е в състав: Гаро Кешишян - председател, и членове: Николай Лаутлиев, Росен Коларов, Любомир Жеков, Антоан Божинов

Адрес:
5800 Плевен,
България
пк 1169 -
за фотосалона
Арт-документ-фото