Ивайло Дичев
Дарът в епохата на неговата
техническа възпроизводимост

Издеталство ЛИК
София, 1999
Цена 3000 лева
Списание
Български месечник

Брой 10/1999 г.
Цена 3000 лева