Богомил Райнов
Тихия кът
роман
Продуцентска къща 2 1/2
София, 1999
Цена 5000 лева


Любомир Лулчев
Благословение
роман
Издателство Репортер
София, 1999
Цена 4000 лева


Страшимир Димитров,
Кръстьо Манчев
История на балканските народи
Том I
Издателство Парадигма
София, 1999
Цена 9500 лева


Антоанета Алипиева
Национална идентичност
в българската литература
Издателство Макрос 2001
Пловдив, 1999История и митове
Съставител Мария Радева
Издателство ЛИК
София, 1999
Цена 5000 лева


А. С. Пушкин
Вакханическа песен
Съчинения в два тома
Том I:
лирика, поеми и приказки,
роман в стихове,
драматични произведения
Издателство Захарий Стоянов
София, 1999
Цена 16 000 лева


А. С. Пушкин
Виелица
Съчинения в два тома
Том II:
романи и повести,
автобиографична
и историческа проза
Издателство Захарий Стоянов
София, 1999
Цена 14 000 лева

Пиер Дако
Жената и нейната
дълбинна психология

Превод Румяна Гецова
ИК Колибри
София, 1999
Цена 5000 лева