Художничката Албена Михайлова откри изложба "Графични структури" в галерия "Баудиалог" в Базел. Албена Михайлова живее и работи на свободна практика в Базел от 1995 г. Там тя е смятана за представител на българския авангард от поколението, родено през 60-те години.
Графиките, изложени в "Баудиалог", имат "дълга и богата предистория", както ни осведомява поканата за откриването. Датират от периода между 1986 и 1995 г. Повечето са ръчно изрязани в метал или дърво и също така ръчно отпечатани. За отпечатъците са използвани коприна, флийз, японска или ръчно изработена хартия. Темите на произведенията са вдъхновени от митове и ритуали.
Изложбата продължава от 6 май до 3 септември 1999 г.

К