Апокрифно християнство се нарича откритата на 11 май т. г. в Народната библиотека "Св св. Кирил и Методий" изложба на апокрифна и гадателна книжнина от Балканските земи, запазена във фондовете на библиотеката.
Тя е посветена на 2000-та годишнина от Рождество Христово и е осъществена със съдействието на фондация "Бъдеще за България".
Тази експозиция няма за цел да представи най-богато украсените и известни вече у нас и в чужбина подобни културни паметници, а да даде по-различен поглед към верската и духовна атмосфера на Балканите през периода на Средновековието и Възраждането. У нас за първи път се показват в обща изложба балкански ръкописи и старопечатни книги, илюстриращи апокрифните, гадателните и предсказателните традиции по земите на България. Към апокрифната, забранената книжнина винаги е имало и ще има по-особен интерес. Желанието на хората да "узнаят" бъдещето си, какво предстои, какво направлява и предопределя съдбата им винаги и навсякъде провокира търсенето на гадателните четива. Те понасят върху себе си следите от хората и времето, посягали към тяхната истина. Настоящата експозиция представя почти всички видове новозаветни апокрифи, разпространявани на Балканите. Част от тях са Протоевангелието на Яков и т. нар. Томино евангелие, известно още като "Детство Иисусово", апокрифи, свързани с деянията на светите апостоли - Йоан Богослов, ап. Тома, ап. Петър и др. ; апокрифните видения и възнесения, които разказват за пътешествия по седемте небеса или за пътувания в отвъдното; апокрифни молитви, които се доближават до баянията и заклинанията; апокрифни разкази, сред които е и т. нар. Солунска легенда или разказ за това как св. Кирил Философ образова и покръства българите и др. Сред експонатите има и книги-амулети, чертежи на амулети, предпазващи от всякакви неблагополучия;
лекарственици, в които част от рецептите приличат повече на магически ритуали, дори съвети към младоженци, които се боят от първата брачна нощ.
Писмените паметници са от ХIV до XIX век.
Във връзка с подготовката и откриването на тази изложба Народната библиотека "СВ. св. Кирил и Методий" издаде интересен и богат каталог с илюстрации от интересни експонати, включени в нея. Каталогът е отпечатан с помощта на фондация "Бъдеще за България".


Маргарита Гочева