Театрална работилница "Сфумато" организира "Малък сезон" на младите театрални режисьори
От 21 до 25 юни 1999 г. от сутрин до вечер на сцената на "Сфумато", както и в други пространства на театъра, на фестивален принцип ще бъдат показани режисьорски опити на млади театрали. "Сфумато" кани всички млади режисьори, студенти в НАТФИЗ или в други театрални училища, създатели на собствени продукции, които желаят да представят свои завършени спектакли, откъси, етюди, акции или проекти в етап на реализиране, за участие в "Малкия" си сезон.
Условия за участие:
- Авторите на режисьорските проекти трябва да бъдат на възраст до 29 години.
- Описания на проектите (режисьорски експликации, драматургични материали, сценографски скици, грундриси, снимки, видео- и аудиозаписи, както и всякакви други тестове и информации, представящи готовите или в процес на реализация проекти) трябва да бъдат представени в ТР "Сфумато" до 11 юни 1999 година. Умоляваме кандидатите да оставят своите координати за контакт.
- След горепосочената дата желаещите да участват ще бъдат поканени на обща среща с ръководството на ТР "Сфумато", на която всички проекти ще бъдат обсъдени и ще бъдат избрани онези, които ще вземат участие в "Малкия сезон".
Пространствата, определени за избраните проекти, както и техническите детайли около реализирането им, ще бъдат уточнени в зависимост от спецификата на всеки отделен проект.
Участието в "Малкия сезон" е безплатно. Входът за публика е свободен.
Материалите за участие се представят в Театрална работилница "Сфумато", София, бул. "Цар Освободител" 14 (в администрацията).