Фондация "Ден Гри-Х" - София (председател - Елена Панайотова), и Институтът за нова драматургия - Амстердам, организират в рамките на Европейския месец на културата - Пловдив, фестивала "Транскултурни театрални ситуации" ("XX век: изчезващият театър - тела отвъд ежедневното"). Програмата на фестивала е организирана в два основни модула:
Представления - от 12 до 17 юни. Това са седем спектакъла от САЩ (2), Холандия, Франция, Япония и България (2).
Работни ателиета - предназначени за професионалисти и студенти в жанровете театър, модерен танц и пантомима:
9-11 юни - Мимтехники, водещ Герасим Дишлиев, Франция;
10-11 юни - Представяне метода на Гротовски, водещи New World Performanie Laboratory, САЩ;
12-16 юни - Айкидо и изпълнителски изкуства, водещ Хенри Смит, САЩ;
17-20 юни - Буто танц: метеорология на тялото, водещ Хисако Хорикава, Япония.
Формулярите за кандидатстване се получават на касите на Нов драматичен театър "Сълза и смях" - София, или в ДКТ - Пловдив. За допълнителна информация: (02)884827 - Нина Райчева (между 15.00 и 17.00 ч.) или (02)5818179 - фондация "Ден Гри-Х" (между 8.00 и 10.00 и между 18.00 и 21.00 ч.)


К