Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Изложба Апокрифното християнство, Маргарита Гочева
Книга с визиите на ромеите за българите, Георги Каприев
Александър Райчев с Филхармонията, Екатерина Дочева
Фестивалът Транскултурни театрални ситуации
Пролетен салон Изкуство на книгата
Награди на Театрални празници Благоевград '99
Изложба на Албена Михайлова в Базел
Малък сезон на Сфумато
Друмеви театрални празници в Шумен