Има взаимоблокиране,
има плурализъм!

Чух една реклама по радиото на някакво застрахователно дружество. Предлагаше се да застраховаме имуществото си срещу най-различни неща, включително война и неприятелска агресия. Притесних се от тези думи и пропуснах да отбележа дали между другото не споменаха и падащи чужди ракети. Защо, помислих си аз, говорят за възможна война единствено в някаква си реклама, която я чуеш, я не, когато всички останали казват, че няма опасност. Странна работа!
В българския си вариант много от радиорекламите съществуват за всичко друго, но не и за да продават стоки и услуги. Те дават пари за бюджета на станцията, отегчават (макар теоретично да забавляват) слушателя, често даже направо "пълнят" програмата. В този смисъл радиото не може без тях, колкото и да иска. Просперитетът на комерсиалното радио се изчислява и по количеството реклами. Самото радио обаче не би трябвало да се бърка в работата на производителите на реклами. Да ги задължава да спазват някакви естетически, политически или други стандарти. И затова понякога се получават два успоредни потока, две програми в едно радио. Да речем, че цялата 24-часова радиопрограма е подчинена на фикс идеята, че няма опасност от нищо за никого (нито военна, нито екологична, никаква) и като пуснат 4 пъти рекламата на застрахователното, дружество се стига до опасността да се получи едно голямо нищо.
Застрахователите не са виновни за това разминаване. (Сигурно ще има санкция, че употребяват такива неприети думи и най-вероятно тя няма да е свързана с рекламата.) Въпреки че рекламата им увисва в контекста на цялото радио, тя е много по-силна като внушение от него. Защото слушателят по принцип вярва повече на лошите прогнози. Той автоматично проектира страха си, че нещо може да се случи, и само търси на кого да го прехвърли. Улавя се за всяко изречение, което косвено засяга този самозасилващ се страх. Ефектът от рекламата ще бъде не застраховането на гражданина Х, а по-скоро втърдяване на убеждението му, че щом го казват от радиото (в неговите представи логично радиорекламата не съществува извън радиото, тя е негова законна част), значи "има нещо". Иди после и обяснявай, ако ще и 23 часа и 55 минути, на този човек, че няма място за паника. Скептично настроеният трудно ще се хване на благородната лъжа. Така рекламата работи в посока, съвсем различна от тази, която търси. От друга страна, някой друг по-смел слушател може напълно да отрече рекламата като "долна провокация" и тя пак няма да работи. При всички положения двата типа различаващи се по внушение послания (тези на радиото и тези на радиорекламата) се блокират взаимно. Когато се отнася за тема, вълнуваща всички, всяко минимално отклонение между тия два потока се усеща като огромна бездна. Това не означава, че рекламата на застрахователното дружество трябва да бъде спряна. Нейното присъствие и логически оправданата реклама на (анти)военни застраховки е признак, че българският пазар е адекватен на обстановката. Заради една реклама и радиото не може да смени програмната си политика. Ако слушателят успее да оправи късото съединение между тях, ще установи, че едновременното им присъствие в ефира е белег на плурализъм. За кое радио става дума, ли? А има ли значение за кое застрахователно дружество?


Вяра Ангелова
От въздуха
подхванато