Кирил Гоцев
Разговори с Христо Фотев
Опит за литературна
анкета
Агенция Меридиани, 1998 г.

Димитър Цацов
Критическата школа
Фриз-Нелсон-Торбов
ИК БОГИАННА, 1999 г.
Цена 3500 лв.

Лорънс Норфък
Речникът на Ламприер
Превод от английски
Димана Илиева
ИК Труд, 1999 г.
Цена 6990 лв.Авторски колектив
Шлагерният дискурс
в литературата
УИ Св. св. Кирил и Методий
Велико Търново, 1999 г.
Цена 2500 лв.

Даниела Ходрова
Двойно начало.
Роман за мъртвите
Превод от чешки
Маргарита Кюркчиева
Парадигма
София, 1999
Цена 5000 лева