Висшето образование
през погледа на преподаватели,
студенти и родители
В периода, когато се водеха най-остри спорове за висшето образование сред студенти и преподаватели, провокирани от закриването на Славянския университет, изследователски екип със студенти от катедрата по библиотекознание и научна информация към Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" си постави скромната задача да потърси мнението на преподаватели, родители и студенти за предстоящите промени, и мнението за някои от най-дискутираните предложения за промени.
Беше проведена анкета със студентите от факултета и с някои от техните родители, свързани с висшето образование, и интервюта с ректори и други отговорни служители от държавните университети.
Отговорите разкриват, че преподаватели, студенти и родители не са единни. Те всички се лутат между етатистките и либерални подходи към висшето образование, което показва, че объркаността на политиците е в някакъв смисъл отражение на объркаността в самото общество, показва липсата на обществен консенсус относно значението на висшето образование за бъдещия просперитет на страната ни.
Въпреки че повечето от студентите са за по-малко външна намеса в университетските дела, за спазване принципа на автономията, за това социалната практика да отсее добрите от лошите университети, непригодните и фалшиви програми от перспективните, техният брой със съвсем малко надхвърля броя на студентите, които предпочитат външната държавна намеса.
Що се отнася до финансирането на държавните университети, повечето студенти приемат увеличаването на таксите, но не и по-нататъшното свиване на бюджетните субсидии.
Ето какво е мнението относно процента, отделян от държавния бюджет за финансирането на висшето образование:
Процентът е:
Студенти
Родители Общо
По-голям, отколкото трябва
3.9
0.0
3.2
Достатъчен
19.7
29.6
21.4
По-малък, отколкото трябва
65.4
63.0 64.9
Не мога да преценя
11.0
7.4
10.4
Общо 100.00 100.00 100.00

Студентите са подредили по следния начин най-подходящите форми за финансиране на висшето образование:
Форма
Процент
Държавна поръчка и платено обучение в държавните ВУЗ над държавната поръчка
62.2
Студентите заплащат 30%, останалите пари се осигуряват от бюджета и университета
35.7
Изцяло безплатно образование в държавните и частни университети
11.6
Изцяло платено образование в държавните и в частните университети
9.3


Въпреки че най-предпочитана форма си остава сегашната, 35.7% приемат, че студентите трябва да заплащат по-високи такси за своето образование.
А ето какво е мнението на родителите им:
Форма
Процент
Държавна поръчка и платено обучение в държавните ВУЗ над държавната поръчка
39.3
Студентите заплащат 30%, останалите пари се осигуряват от бюджета и университета
32.1
Изцяло безплатно образование в държавните и частни университети
00.0
Изцяло платено образование в държавните и в частните университети
3.6

Тези от родителите, които са изказали мнение по въпроса, се разделят почти наполовина по предпочитанията си за старата и нова форма на заплащане.
Очевидно няма единство за това как трябва да се финансира висшето образование. Една значителна част от анкетираните все пак приемат необходимостта от промени.
Може би по-показателна за нагласите на хората е следващата класация, която показва кои са най-предпочитаните от тях начини за допълнително финансиране на висшето образование.

Начини на финансиране, предпочетени от студентите
Процент
Да се увеличи държавната субсидия
47.3
Университетите да търсят допълнителни източници на финансиране
47.3
Да се запази системата на държавна поръчка
16.3
Да се намалят заплатите на работещите в университетите
6.3
Да се увеличат таксите на студентите
5.4


Начини на финансиране, предпочетени от родителите
Процент
Да се увеличи държавната субсидия
64.3
Университетите да търсят допълнителни източници на финансиране
42.9
Да се запази системата на държавна поръчка
14.3
Да се намалят заплатите на работещите в университетите
10.7
Да се увеличат таксите на студентите
0.0

Забележка: Процентите са повече от сто, тъй като са давани повече от един отговор.

Повечето от студентите и техните родители разчитат на държавната субсидия и на собствени университетски източници за финансиране на образованието. При част от анкетираните все още е силно убеждението, че университетите могат да имат достатъчно собствени финансови приходи и че преподавателските заплати са високи, което за съжаление не отговаря на действителното положение.
Последните два въпроса ясно показват лекия превес на студентите, които са с либерална ориентация по въпроса за начините на управление на висшето образование.

Каква да бъде акредитацията?
Студенти
Родители Общо
Да бъде задължителна
38.6
51.9
40.9
Да не бъде задължителна
51.2
40.7
49.4
Да няма
3.9
0.0 3.2
Друго
1.6
0.0
1.3
Не мога да преценя 4.7
7.4
5.2


Трябва ли министерството на образованието да закрива специалности?
Студенти
Родители Общо
Трябва да има право
20.8
33.3
23.0
Това да е само в компетенцията на университетите
69.6
59.3
67.8
Друго
3.2
0.0
2.6
Не мога да преценя
6.4
7.4
6.6


Провели проучването:
студентски екип с
ръководители
Иван Евтимов
и Соня Карабельова