Академична Култура

Майка-хранителка?
Румен Даскалов

Висшето образование -
между държавния контрол
и университетската автономия
Иван Евтимов

Разговор с проф. Иван Лалов,
ректор на СУ "Св. Климент Охридски"

Разговор с проф. Огнян Сапарев,
ректор на Пловдивския университет

Образованието през погледа
на преподаватели, студенти и родители