Национална награда за принос в българската книжовна култура "Христо Г. Данов" бе учредена от Министерство на културата, Националния център за книгата и община Пловдив. Тя ще се присъжда ежегодно за принос в предходната календарна година и само за първи издания и нови преводи. Наградите включват малка пластика, диплом и парична сума. Наградният фонд възлиза общо на 30 млн. лв. и ще се разпределя в 10 категории - за българска художествена литература, преводна художествена литература, хуманитаристика, дизайн и полиграфия, разпространение и представяне в средствата за масово осведомяване. Връчването на отличията ще става на тържествена церемония в София или Пловдив за 24 май - Деня на славянската писменост и култура. Тази година заявки за награждаване ще се приемат до 10 юни в Центъра за книгата към Министерство на културата, а връчването ще стане на 20 юни в рамките на Европейския месец на културата Пловдив'99.
М. Г.