В подлеза пред Министерския съвет и Президентството, където е Източната порта на Сердика, бе открита изложбата "Фрагменти от София и Софийската Мала Света Гора". Тя е дело на Столична община и Общинско предприятие "Стара София със Софийски исторически музей" и любезното участие на Ефория "Зограф". Изложбата показа малка част от голямото богатство на художествени ценности от епохата на Средновековието и Възраждането и напомни за духовния кипеж в града и в Софийската Света Гора.
Повечето от показаните експонати се съхраняват от десетилетия, но са познати само на малък кръг специалисти и ценители. ОП "Стара София" със Софийски исторически музей си позволяват да покажат тези почти неизвестни за обществеността наистина монументални и уникални стенописи от различни епохи, икони и утвар в центъра на столицата ни, за съществуването на които по-младото поколение дори и не предполага.
А би било добре да се знае, че в центъра на града има и винаги е имало обекти с голяма културно-историческа стойност, като например днес полузабравената църква "Св. Спас", че десетките манастири от Софийската Света Гора са пренасяли, съхранявали и развивали културата на големите християнски центрове, какъвто е Атонската Света Гора.
Експонатите показват и през какви етапи са минали реставраторите, как са се променяли технологичните прийоми и реставрационната наука от петдесетте години до настоящата 1999 година, когато се реставрира фризът от Германския манастир (село Герман).
С тази изложба почитаме и паметта на един човек - реставратор и преподавател - проф. Атанас Шаренков, материализирал пиетета си към Софийската Света Гора и културно-историческото наследство.

Елза Нинова