Международна конференция
Св. София - Премъдрост Божия
Какво е било значението на понятието "Света София - Премъдрост Божия" през хилядолетията и в различните светогледи? Как хората са изразявали това понятие чрез слово, обред и образ?
От 27 до 29 май 1999 г. в зала 7 на Националния дворец на културата се провежда международна научна конференция, която ще се опита да отговори на тези и на многобройни свързани, свързани с нейната тема, която е и името на българската столица.
Учени от България, Германия, Гърция, Италия, Македония, Русия, Франция обсъждат различни аспекти на тази тема от гледна точка на богословието, философията, филологията, изкуствознанието, историята, археологията и т. н. Интердисциплинарният характер на симпозиума съответства на кръстопътното положение, което заема понятието за Св. София - Премъдростта Божия в християнството и особено в православния християнски Изток.
След падането на Източната римска империя и на нейния стожер - център Константинопол, се разпадат и много от живите смисли, които този център е излъчвал чрез сложна система от литургични, архитектурни, иконографски, словесни и институционни образи, центрирани около Великата църква "Св. София" в Цариград. Разпадането е довело, от една страна, до създаване на множество празнини в нашето познание за православната символика, а от друга страна, е създало възможности и за нови интерпретации - често в погрешни посоки - на различните аспекти на понятието Света София.
Конференцията ще се опита да запълни някои от белите полета, да отговори на някои от въпросите, да постави други. По този начин тя ще отстоява не само принадлежността на България към изконните християнски ценности и традиции, но и днешната й способност да бъде на свой ред център - да генерира идеи и инициативи, пряко свързани с най-ценното от нейното духовно наследство.
Важна цел на форума е и да създаде редовни връзки между хората, които се занимават с тази тема - чрез учредяването на международна асоциация "Св. София - Премъдрост Божия", която занапред да има периодични конференции.
Съорганизатори на изявата са Националният дворец на културата, Философският факултет на Софийския университет, Институтът за литература при БАН и сдружение "Св. Пимен Зографски". Конференцията е част от фестивала "Салон на изкуствата".

Г.Т.