Мина Дечева - една млада художничка, все още студентка в художествената академия, заяви присъствието си на нашата художествена сцена. Тя представи наскоро своята първа самостоятелна изложба в галерия "Дрита". Бяха показани 15 живописни пейзажа, създадени миналата година по време на пленер на о. Куклица, Хърватия.
В тези пейзажи, стоящи далеч от скучната и елементарна регистрация на местната природа, е уловен непредсказуемият нрав на морето, светлините и сенките, които така често променят неговото лице. Картините на Мина Дечева по-скоро предават усещания и моментни настроения, отколкото топографски образи. Това впечатление се засилва и от интересния колорит на работите. Авторката борави свободно с възможностите на цвета да превърне един пейзаж, рисуван от натура, в произведение, носещо индивидуалния почерк на своя създател.
Не по-малко интригуващи са фотографиите, също направени в Хърватия. В тях отново присъстват духът и атмосферата на мястото, белязано с богати културни пластове. С тези снимки Мина Дечева е успяла да превърне в живопис дори и документа от едно пътуване, каквато е обичайната функция на фотографията в подобни случаи.
Живописният цикъл, наречен "Бреговете на Адриатика", се отличава със засилена експресивност, присъща за творбите, създадени при непосредствено наблюдение, възприемане и осмисляне. Безспорно, подобна експресия е възможна само при наличието на артистичен темперамент, какъвто очевидно Мина притежава. И това качество би трябвало да бъде отбелязано и съхранено като отличителен белег на бъдещото й творчество.

Илина Коралова