Кръстьо Манчев
История на Сърбия
Издателство Абагар
София, 1999
Цена 6600 лева

Дора Иванова-Мирчева
Иван Харалампиев
История на българския език
Издателство Фабер
Велико Търново, 1999
Цена 12 000 лева

Калин Донков
Нерви и утехи
Издателство Хемус
София, 1999
Цена 2800 леваДойче веле, DW
Задкулисни мисли

Съставител
Румяна Таслакова
Издава Свободно поетическо общество
София, 1999
Цена 4000 лева

Роже-Пол Дроа
Култът към небитието
Философите и Буда
Превод Татяна Батулева
Издателство ЛИК
София, 1998
Цена 4800 лева