Списък на одобрените
от селекционната комисия проекти,
участвали в конкурса
за финансиране на оригинални проекти
от Евро-българския фонд за развитие
на изскуствата
в рамките на програма ФАР

Сектор Музика и танци:
Община Варна - № 116
Софийски музикални седмици - № 545
Класик FM радио - № 671
Фондация Панчо Владигеров - № 267
Дружество за нова музика - № 366
Съюз на глухите - № 13
Вокална група Мечо Пух - № 347
Фондация Аполония - № 566
Варненско джазово общество - № 115
Фондация Иван Спасов - № 109

Сектор Театър:
Българска асоциация за театър - № 344
Куклен театър - Варна - № 306
Театър 199 - № 478
Театър Ла страда - № 58
Театър Сфумато - № 239
Фондация Концепция за театър - № 747
Европейски месец на културата - № 466
Читалище Напредък - Радомир - № 591
Драматичен театър - Ловеч - № 646
Сдружение Летен театрален университет - № 753

Сектор Индустрии, свързани с книгата:
Институт за модерността - № 683
Общонародна фондация Христо Ботйов - № 112
Институт за български език - БАН - № 211
Съюз на филолозите - България - № 164
Българска телеграфна агенция - № 170
ИК Парнас 96 - № 245

Сектор Интердисциплинарни проекти:
Фондация Ценности - София - № 660
Титра филм ЕООД - № 293
Зоологическа градина - София - № 198
Община Перник - № 323
Читалище Гюргя Пинджурова - Трън - № 529
Национална художествена академия - № 455
Кирило-Методиев център - БАН - № 429
Сдружение Деникс - № 270
Археологически музей - Сандански - № 554
ЕТ Фани - София - № 721

Сектор Кино:
Паралакс ООД - № 6
Фондация Утре - № 676
Кулев филм продукция - № 482
Кодиак ООД - № 57
Фондация Свободна и демократична България - № 86
Клуб 22 - № 443
ФС Време ЕООД - № 776

Сектор Движими паметници на културата:
СБХ, САБ, НХА, НАТФИЗ - № 613
Фондация Св. св. Кирил и Методий - № 577
Дружество на пазарджишките художници - № 771
Международно триенале - София ООД - № 387
НО Асоциация за съвременно изкуство - № 416
Институт по тракология - БАН - № 679
Дружество на архитекти и историци - Смолян - № 332
ОП Стара София с музей - № 410
Етнографски музей - БАН - № 233
ХГ Никола Маринов - Търговище - № 320
Софийска градска художествена галерия - № 224
Археологически музей - Варна - № 130
Исторически музей - Шумен - № 190
Исторически музей - Плевен - № 15

Сектор Недвижими паметници на културата:
Исторически музей - Кюстендил - № 415
Община Рила - № 216
Икомос - № 640
Фондация Атанас Караиванов - № 644
Община АДМ - Годеч - № 409

Сектор Училища по изкуствата:
Асоциация Луди млади - Габрово - № 124
СМУ Филип Кутев - Котел - № 694
Фондация Инициатива европейско бъдеще - № 524
ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград - № 509
Фондация Покров - Сливен - № 505

Сектор Културни индустрии:
Критика и хуманизъм - № 716
Съюз на слепите в България - № 590
Сдружение на младите антиквари - № 434
Институт за български език - БАН - № 34
Асоциация музеи - София - № 203
Фондация Копривщица - № 329
Филм-аутор - София - № 346
Център за медийни изкуства - № 464
Дом на киното - СБФД - № 719

Сектор Библиотеки и читалища:
Асоциация регионални библиотеки - Сливен - № 154
Университетска библиотека Св. Килимент Охридски - № 662
Катедра Теория и история на културата - СУ - № 41
Научно читалище Луи Браил - № 241