Открити нови културни пространства в Република Турция - така можем да обобщим резултатите от гостуването на делегация от български културни дейци в Анкара по случай 24 май. Тя бе ръководена от областния управител на Русенска област Йордан Борисов и включваше следните представители: Ива Чавдарова - директор на Международния музикален фестивал "Мартенски музикални дни", Жечка Калинова - директор на русенската библиотека, Крум Гергицов - директор на Русенския драматичен театър, Юлиана Младенова и Божидар Манев - президент и вицепрезидент на сдружение "Балканарт". От София дойдоха и се включиха в делегацията представителите на Сдружението на българските писатели - Михаил Неделчев, Силвия Чолева, Елин Рахнев, Палми Ралчев, Марин Бодаков, Сабри Алагьоз. Така се образува солидна група от хора на изкуството и културата, които за първи път в турската столица, заедно с турски интелектуалци тържествено отбелязаха празника на славянската писменост.
Тържествена вечер, посветена на българо-турските културни отношения, проведена в Центъра за лингвистични изследвания, която завърши с голямо литературно четене на българските поети и откриване на изложба от български книги; празничен коктейл в българското посолство в чест на 24 май, на който прозвуча стихотворението на Вазов "Българският език", изпълнено от актьора Божидар Манев; гостуване в Центъра за изследване на живота на Мустафа Кемал Ататюрк; делови и ползотворни срещи в различни културни институции: с директора на Дирекцията на турските театри, с директора на Президентския симфоничен оркестър, с директора на Националната библиотека; литературно четене в Анкарския университет - това бяха важните изяви в програмата на делегацията. Към нея се прибавят и паралелните инициативи на домакините, които запознаха българските гости с важни исторически и културни места на Анкара.
Гостуването бе осъществено по инициатива на сдружение "Балканарт" и фондация "Горен Дунав". То бе решителна стъпка в развитието на културните връзки между двата народа.

Крум Гергицов