Литературно списание
Страница
бр. 2, 199
Издава ОП Дом за литература и книга
Пловдив
Цена 3000 лева


Петър Ангелов
България и българите в представите на византийците (VII-XIV век)

ИК s
София, 1999
Цена 6000 лева


Михаел Бар-Зоар
Извън хватката на Хитлер
Героичното спасяване на българските евреи
Превод от английски
Албена Танева
УИ Св. Климент Охридски
Американски университет в България
Издателски център
Шалом
София, 1999


Език. Литература.
Идентичност
Сборник
Редакционна колегия
проф. д.ф.н. Боян Биолчев
доц. д-р Валери Стефанов
ст. ас. Благовест Златанов
УИ Св. Климент Охридски
Цена 6900 лева


Андрей Пантев
и Румен Генов
Уилям Гладстон и българите.Политика на праведна страст
Издателство
Тангра ТанНакРа
София, 1999
Цена 6000 лева

Едгар Хьош
История на балканските страни
Превод от немски
Владимир Свинтила
ИК ЛИК
София, 1998
Цена 8000 лева


Майки & дъщери
Поколения и посоки
в българския феминизъм
Съставител
Ралица Мухарска
Издателство Полис
София, 1999
Цена 3600 лева


Самюъл Хънтингтън
Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред
Превод от английски
Румяна Радева
Издателство Обсидиан
София, 1999
Цена 8000 лева

Псевдо-Дионисий Ареопагит
За божествените имена
От старогръцки
Лидия Денкова
Второ коригирано
и допълнено издание
Издателство ГАЛ-ИКО
София, 1999
Цена 6000 лева