Литературна поредица Минало
Долавяйки в обществото ни заплахата от обезличване и загуба на родовата памет, проф. Вера Мутафчиева им се противопоставя със свой издателски проект, наречен "Минало". У нас твърде малко хора знаят, къде почиват костите на прадядовците им, твърде малко хора записват историята на семействата си или съставят родословно дърво. Ние бързо губим спомена дори за най-близкото си минало, а това отваря вратите за идеологизацията му, твърди историчката.
Издателският бум от мемоаристика и документална литература след 1989 г. явно изглежда маргинално и случайно явление в очите на професор Мутафчиева. Тя намира, че в политическата динамика на ежедневието и екзистенциалния страх пред бъдещето интересът към миналото изчезва, изчезва и рефлексията върху него. Допреди десет години историческите теми и езоповският език на историческото повествование са се радвали на много по-голям интерес от страна на широката публика заради аналогиите и скритата критика към режима. Желаейки да върне историческата литература на полагащото й се по важност място, Вера Мутафчиева замисля издаването на поредица от книги - от документалистика до художествена фикция, които да поддържат националната памет и които да са изкушение не само за историци и литератори, но и за неспециалистите. За да бъде изкусително не само съдържанието, но и външният вид, оформлението на книгите ще бъде поверено на доказали се в борбата с полиграфическите трудности у нас хора като Михаил Енев, автор на сборниците "Рилският манастир", "Апокалипсисът" и други представителни издания. Колкото до заглавията, в тях ще влизат и вече издавани неща, но изчерпани на пазара или пък по разни причини забравени или пренебрегвани. Първите от тях са "Книга за българите" (от Петър Мутафчиев", "Книга за Софроний" (от Вера Мутафчиева), "Любен Каравелов", "Повик за доброто и злото" - подбор от български апокрифни текстове, пътеписи на Иван Вазов, сборник спомени от и за Фани Петрова Мутафова.
С осъществяването на проекта "Минало" се ангажира издателство "Болкан Пъблишинг Къмпани".

Ирина Илиева