Класически парчета, стихосбирка на Румен Леонидов, бе представена с подобаваща тържественост миналия петък в Народната библиотека. Стиховете са подбрани и подредени от Живко Желев, а книгата е дело на неговата издателска група "Кауза". "Класически парчета" е двоен жест - и към поета, и към литературната публика, защото всички приходи от продажбата на книгата са в полза на списание "Български месечник", чийто главен редактор е Румен Леонидов. Поетът безспорно го е заслужил: "Затова, че той с последни сили вдига парчетата живот, останали след нас, и ги хвърля право върху онова, което е останало от нас", както пише Живко Желев в предговора си.
К