На редовно събрание на Съюза на българските композитори, проведено на 12 юни 1999 г., бе избрано ново ръководство:
Председател на СБК: проф. Виктор Чучков
Главен секретар: Велислав Заимов
Председател на Творческия фонд: Румен Байрактаров
Председател на Контролния съвет: Кирил Ламбов
Членове на УС на СБК: Стефан Драгостинов, Вячеслав Кушев, Георги Арнаудов, Димитър Николов, проф. Борис Карадимчев. Членове на УС на ТФ: Константин Драгнев, Руси Търмъков, Илия Темков, Андрей Диамандиев
Членове на Контролния съвет: Йордан Колев, Руслан Радев