Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Европейски месец на културата - Пловдив
Пловдивски дневници, Пенка Калинкова
Изложбата Европейски художници, творили в България

Салнон на изкуствата
Книга на Андрей Вознесенски
Концерт на Vanessa-Mae, Людмил Фотев
Спектакълът Човешко същество, Росен Михайлов
Наклонението Найджъл, Борислав Борисов

Софийски музикални седмици
Началото на фестивала, Анди Палиева
Втората седмица, Румяна Апостолова
Гостуването на Бамбергските симфоници

Кореспонденция с Иван Гарелов
Телевизионните игри, Митко Новков
Пепеляшка на Боряна Сечанова, Анелия Янева
Стихосбирка на Румен Леонидов
Изложба на Светлана и Андрей Градечлиеви в Хоф
Литературна поредица Минало
Пазарджишкият театър в Македония
Гостуване на японски театър Кьоген
Ново ръководство на СБК