Дубравка Угрешич
Култура на лъжата

Антиполитически есета

Превела от хърватски Жела Георгиева
ИК Стигмати
София, 1999
Цена 6000 лева