31 май - 6 юни. Протичащ успоредно със "Салон на изкуствата" и Европейски месец на културата в Пловдив, Международният музикален фестивал "Софийски музикални седмици", който навърши 30 години, изглежда като беден роднина, въпреки че очевидно се е посъвзел след миналогодишното си още по-безпарично издание.
Втората седмица от феста предложи интересни концертни програми, в които прозвучаха рядко изпълнявани у нас напоследък автори като Стравински, Хиндемит, Пуленк, Шьонберг, Константин Илиев. И наред с тях също така по-рядко предлагани произведения от класиката, като голямата "Фауст" симфония от Лист. Фестивалните концертни програми продължават да следват миналогодишната тенденция на обединяване около юбилейни годишнини (100 години от рождението на Пуленк, образът на "Фауст" в музиката) - така повечето от концертите намират финансова подкрепа от чуждестранни посолства и културни институти у нас.
Концертите от тази фестивална седмица, в която се изявиха Софийската филхармония, Софийският духов оркестър, камерният оркестър "Софийски солисти" и хоровете "Васил Арнаудов" и "Гусла", ми припомниха баналната максима, че няма добри и лоши оркестри, а само добри и лоши диригенти. Или парафразирайки нашенското "кучето скача според тоягата", можем да кажем, че оркестърът свири ("скача") според диригентската палка. Затова акцентът на седмицата поставиха не софийските филхармоници, които безспорно са първият ни симфоничен състав, а Софийският духов оркестър под палката на Веселин Байчев, който въпреки че само от четири месеца е оглавил състава, бе подбрал безкомпромисна програма - Константин Илиев - Втора симфония, Стравински - концерт за пиано и духови инструменти (една блестяща изява на пианистката Борислава Танева, в чиято интерпретация на преден план бяха изведени завладяващите, жизнени ритмични пулсации в музиката на Стравински) и Хиндемит - Симфония за духов оркестър. Съставен от отлични и в по-голямата си част млади музиканти, Софийският духов оркестър е великолепен ансамбъл: отделните инструментални групи звучат компактно, солата - одухотворено, хоралите - внушително, кулминациите - масивно, а диригентът Веселин Байчев съумя да извае музикалната материя с удивителен усет за изграждане на формата и специфичната експресия на творбите.
Пак в диригента трябва да потърсим причината за вялото и донякъде невзрачно представяне на Софийски солисти, въпреки интересната програма: Хендел - "Изпейте слово Господне" с участието на високо професионалния хор "Васил Арнаудов" (диригент Теодора Павлович), Моцарт - Концерт за обой и оркестър (шейсет и шест годишният Петко Радев демонстрира високата си класа) и Шьонберг - "Просветлена нощ", произведение, което очевидно затрудни и диригента, и оркестрантите.
Не беше в най-добрата си форма и диригентът Борис Хинчев, който със софийските филхармоници и хор "Гусла" (с подкрепата на Гьоте институт) представи "Образът на Фауст в музиката": необяснима вътрешна припряност, съпроводена с очевидно подценяване на сложността на задачата, попречи на диригента да разгърне изпълнителския апарат и да му внуши онзи романтичен порив, така типичен и за Вагнер - увертюра "Фауст", и за грандиозната и мащабна "Фауст" симфония от Лист. Насечените метрични акценти, неподготвените кулминации, известна недоизработеност на детайлите бяха причина филхармониците да не се представят в най-добрата си форма.
Затова пък в концерта, посветен на 100-годишнината от рождението на Франсис Пуленк, оценихме не само прецизността и старателно изработената партитура със Сборен фестивален оркестър, дирижиран от Шунго Мориама, но и изящното и ярко музикално изпълнение на младите японски солисти: органистката Норико Мията (Концерт за орган, струнен оркестър и тимпани), пианистките Аюми Масада и Киуко Тамура (Концерт за две пиана и оркестър) и сопраното Еми Хишики (фрагменти от "Стабат Матер" и "Глория"). За слушателите остана още и радостта от откритието, че творчеството на малко познатия у нас френски композитор е всъщност част от класиката на музикалния ХХ век, век, който за българската симфонична изпълнителска практика до самия си край остана в сянката на предшестващите го.

Румяна Апостолова
Софийски
музикални
седмици