Проф. Лазарин Лазаров е доктор на химическите науки - старши научен сътрудник в БАН до 1990 г. През 1990 г. заминава за САЩ като гостуващ професор и работи последователно в Университета Лихай (Пенсилвания) и в Университета на Охайо.
Автор е на монография по структура на въглищата, излязла на английски през 1992 г. Има над 50 публикации в тази област само в реномирани западни списания, които са цитирани над 500 пъти в научната литература. Член е на Американското химическо дружество и на научното дружество Sigma Xi. Понастоящем живее и работи в Небраска.
Тази статия се е появила за първи път в Интернет (soc.culture.bulgaria) през декември 1998 г.