Езиците на европейската модерност бе темата на международна научна конференция, която се проведе в София на 8 и 9 юни т. г. Тя бе организирана от Института за литература при Българската академия на науките, Института за световна литература и Института за словашка литература при Словашката академия на науките, и проведена с финансовата подкрепа на фондация "Отворено общество", София. Тази конференция е част от научноизследователски проект между институтите на двете академии, който има за цел да търси нови посоки в сътрудничеството в областта на междулитературните и междукултурните връзки. С доклади в работата на конференцията участие взеха Христина Балабанова, Николай Аретов, Мирослав Дачев, Елка Константинова, Мариета Иванова, Георги Цанков, Рая Кунчева, Ян Замбор, Бохумила Сувара, Дана Кършакова, Мария Куса, Адам Бжох и др. Част от темите на докладите предизвикаха особен интерес, например "Душата като ключово понятие в поезията на символизма (Наблюдения върху творчеството на Николай Лилиев, Оскар Бржезина и Иван Краско)", "Поезия и цивилизация (Никола Вапцаров и Витезслав Незвал)", "Граници на езика в модернистичното съзнание", "Техниката cross-reading в романите "Добрият войник Швейк" на Хашек, "Последните дни на човечеството" на К. Краус и "Златният Телец" на Илф и Петров", "Модерното и постмодерното в българската фантастика" и др.

Маргарита Гочева.