Културен коктейл

Факти, факти, факти

Европейски месец на културата
Пловдивски дневници, Пенка Калинкова
Концерт на Горан Брегович, Олга Милчева
XVII младежка джаз среща, Цветославия Бахариева
Салон на изкуствата
Джазконцерт на Николай Иванов, Людмил Фотев
Софийски музикални седмици
Финалът, Боянка Арнаудова
Варненско лято
Началото, Розмари Стателова

Концерт на цигуларя Николай Минчев, Дора Иванова
От хвърчащи листа III, Никола Вандов
Книга на кинокритичката Геновева Димитрова
Алтернативните галерии на 90-те, Десислава Димова
Езиците на европейската модерност, Маргарита Гочева
Изгубеният гълъб на Елиан Уилъсн, Марин Бодаков
Международен младежки филмов фестивал в София