Геновева Димитрова
Кино в края на века

Български фигури и игрални филми - поглед от 90-те

Издателство ЕА
Плевен, 1999 г.
Цена 5000 лева


Хамлет от Шекспир
Режисьор
Еймунтас Некрошюс
(Литва)

Театрална трупа Мено Фортас (Литва)
Европейски месец на културата - Пловдив'99
26 юни, в Драматичен театър - Пловдив