Една добра идея вече година битува в програма "Христо Ботев" - показване на музика "В джобен формат". Всяка сряда от 11.00 вечерта до полунощ се излъчват шедьоври на класиката, сведени до шейсетте минути програмно време - опери, оратории, балети... Това "избрано" от музикалната творба бележи основните пунктове в сюжетното й развитие, както и "важните" арии и ансамбли от музикално-сценичните опуси. Ето един добър начин да се печелят още слушатели - такива, които може би не биха отделили три часа за цяла опера по радиото, или да отидат в оперната зала... Но са любопитни и съвестни да надникнат в най-задължителните за екзистенц-минимума обща култура заглавия. В това отношение списъкът на излъченото досега е действително респектиращ и може да "се употреби" максимално - опери на Моцарт, Верди, Пучини, Чайковски - до Прокофиев и Шостакович; балети на Чайковски, Адам, Делиб - т. е. класическия репертоар; оратории от Хайдн, Бах... Зад всяко едно джобно издание стои вкусът, характерът и професионалната отговорност на музикален редактор от програмата - Наталия Илиева, Пламен Петров, Здравка Андреева, Аделина Александрова, Юлиана Алексиева, Екатерина Дочева, Цветана Тончева, Силва Лавренова, Янина Богданова... Те очевидно са решени да търсят още пътища към своя слушател.

К