Европейска диплома по управление на проекти в културата на Фондация "Марсел Хектер" - Брюксел, която се провежда със съдействието на Комисията на Европейския съюз, Съвета на Европа и ЮНЕСКО за девети път се провежда в различни страни на Европа. "Европейска диплома за управление на проекти в културата" в България е паневропейска програма, уникална като съдържание на курсове и методология, защото предлага знания и практически умения в областта на мениджмънта на културата, но и се опитва да помогне на участниците да поставят заниманията си в тази сфера, в контекста на променяща се Европа, културното многообразие и междурегионалния обмен. От 24 юни до 6 юли т. г. България за първи път е домакин на тази паневропейска програма за обучение. Международните лектори на "Европейската диплома" ще изнесат поредица от лекции и ще ръководят работни семинари за български участници, ще посетят български културни институции в София и Пловдив. В рамките на "Европейската диплома" в София ще се проведат дискусионен форум и кръгла маса по въпросите на българската културна политика. Инициативата се организира от Центъра за изкуства "Сорос", фондация "Марсел Хектер", фондация "Отворено общество", фондация "Ценности", Министерството на културата и НДК и е под патронажа на заместник министър-председателя на България Веселин Методиев.
М. Г.