Войчех Галонзка, нашият полски колега и приятел, на 22 юни се опита да се "сбогува" с нас на специалния прием по повод 50-годишнината на Полския институт в София.
Сбогуване с приятели, свързани с такива творчески и професионални контакти, е "обречено" да продължава безкрай. Защото г-н Галонзка ще напусне България в качеството си на директор на полския институт и дипломатически служител, но с всичко направено от него, с написаните си на превъзходен литературен български език десетки критически статии и литературни студии, с издадената си на български книга остава тук като "постоянно присъствие".
А купонът за юбилея на института бе специално илюстриран от гостуващите в София артисти от литературното кабаре "Мазето при овните", Краков. За посетилите Полша "Мазето при овните" си е естетическа атракция, която не се пропуска от ценителите на истинското слово и песен. Основано през 1956 г. от група артисти, то е събирало на тайни срещи и балове студенти от академиите по изкуствата. Тогава, когато всичко е било забранено, табутата там не се зачитали и в "Мазето" започват да се стичат тълпи. Така е и сега. Така се случи и в София. Въпреки проливния дъжд!

Култура