На 14 юни в Руския културен институт във Виена (Brahmsplatz 8) се състоя представянето на книгата "MESHMBRIA. Българо-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев" (издадена с помощта и на Асоцияция "България - Русия"). От 1994 г. акад. Сергей Аверинцев преподава и живее във Виена. Ето защо след представянето на сборника в Бургас (книжарница "Хеликон") и София, естествено бе той да бъде представен и в присъствието на човека и учения, комуто той е посветен. Премиерата бе посетена от руски, български, австрийски и полски интелектуалци, колеги на Сергей Аверинцев, емигранти, студенти. Българското посолство във Виена бе представено от г-жа Лилия Рачева - аташе по културата в Република Австрия. От страна на домакините от Руския културен институт срещата бе открита от А. Н. Вюкова. В краткото си слово тя представи Сергей Аверинцев като един от най-изтъкнатите съвременни руски интелектуалци. Емил Димитров (чието пътуване до Виена бе спонсорирано от фондация "Отворено общество") - съставител и издател на сборника, разказа за десетгодишната му история, за перипетиите, които са съпровождали неговата подготовка и издаване, сподели мотивите, които са го ръководели при неговата работа. Той подчерта, че без личната среща със Сергей Аверинцев и без дългогодишното общуване с него сборникът нито би възникнал, нито би притежавал настоящия си облик. "Чрез общуването със Сергей Аверинцев през изминалите години аз имах възможността да общувам с най-добрите традиции в историята на руската култура" - отбеляза той. "Аз сърдечно съм благодарен на Емил Димитров за всичко, което той направи" - отвърна в словото си Сергей Аверинцев. "Наистина, аз никога през живота си не бих и могъл да съставя такъв списък на всичко, което съм написал, макар и да съм далеч от духовното съвършенство на английския християнски писател от нашето столетие К. С. Луис, който е забравял за издадените от него книги. Що се отнася до статиите обаче, то тях е трудно да запазиш в паметта си. Библиографията е впечатляваща по обема и съдържанието си. Аз гледам този летопис на живота си с удивление, забелязвайки някои особености, за които не съм и подозирал" - добави той не без чувство за хумор. След това Сергей Аверинцев прочете някои от новите си преводи (на псалми, откъс от Евангелието от Марк), както и свои стихове. Сборникът получи много висока оценка от присъстващите, е "чрез" Виена попадна и в Германия, Франция, Италия, САЩ. Наесен той ще бъде представен и в Москва.


Е. И.