Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Европейски месец на културата
Пловдивски дневници, Пенка Калинкова

Салон на изкуствата
Апокалиптика, Нели Янкова
Концерт Веселин Станев, Боянка Арнаудова

Варненско лято
В камерната част, Розмари Стателова

Кремиковци на Николай Волев, Геновева Димитрова
Фотоинсталация на Владо Шишков, Илина Коралова
Инфантилизация на сексуалното, Митко Новков
Виенска премиера на книгата MESHMBRIA
Класика в джобен формат по БНР
50 години Полски институт в София
Паневропейска програма по културен мениджмънт