ФАКТИ ФАКТИ ФАКТИ

Община Русе и Драматичният театър "Сава Огнянов" организираха празнична театрална вечер "Нов театрален дом - нови театрални пространства", която се състоя на 1 юли в Русе. Тържествено бе открита Камерната театрална зала на театралния комплекс "Доходното здание".

От 1 до 4 юли във Видин се провежда Вторият международен фолклорен фестивал "Танци край Дунава". В изявата участват 6 състава от страната и чужбина: фолклорен танцов ансамбъл "Вида" при читалище "Цвят" - Видин, Младежки фолклорен ансамбъл при читалище "Цвят" и СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Видин, фолклорен ансамбъл при КИЦ "Романса" от град Македонска Каменица - Македония, фолклорен ансамбъл "Изворашул" от Турну Северен - Румъния, фолклорен ансамбъл "Урпин" от Банска Бистрица - Словакия, и фолклорен състав "Цилагфюрт" от Залаегерсег - Унгария. Изявата се организира под девиза "Да живеем заедно в мир и празнуваме нашето приятелство с песен и танц!"

На 26 и 27 юни в Смолян се проведоха Единадесетите национални детски фолклорни Орфееви празници. Организатори на празниците са Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Комитетът за младежта и физическото възпитание и община Смолян. Над 2500 бяха участниците в Орфеевите празници: танцови състави, оркестри, ансамбли и индивидуални изпълнители, колективи за изворно народно творчество, състави за обработен фолклор. Орфеевите празници нямат състезателен характер.